مستی با سایتهای سکسی خارجی مشاغل آویزان ، دیک مرد چربی را برای یک لیوان ودکا مکیده است

Views: 2620
این مرد سایتهای سکسی خارجی چاق به عنوان لوله کش در قانون جزا کار می کند ، و یک بازرسی دیگر از لوله های موجود در زیرزمین یک آپارتمان انجام می دهد ، وی یک خانم را پیدا کرد که از خماری آویزان است. او شروع به رانندگی كرد و سپس او را بر روی زانوها دعا كرد تا به او كمك كند ، او فقط به 150 گرم ودكا احتیاج دارد و سپس او هر كاری را كه می خواهد انجام خواهد داد. تنها چیزی که از او خواسته شد نشان دادن دندانهایش و درخشش یک چراغ قوه بود ، فهمید که این کار را برای از دست دادن عضله انجام می دهد ، او را به سمت دروازه خود هدایت کرد تا دهانش را بدهد.