سرکش تماشایی روی یک توپ از سی مرد بی حرکت که سکس خارجی از جلو منتظر نوبت خود هستند مجاز است

Views: 2150
پیشخدمت با اعلام خبر دیدن نقش آمد ، اما این چه نوع مشاهده ای نبود که کلمه ای باشد. من این قرارداد را خواندم و قبلاً می خواستم امتناع كنم ، اما وقتی یك بسته كوچك از ده دلار در مقابل 50000 دلار در مقابل او قرار گرفت سکس خارجی از جلو ، آن وقت فكر كرد. آنها زمان تقریبی را در عرض 20 دقیقه از صبر او تعیین می کنند و اگر دوست ندارند می توانند پول بگیرند.