استواردس برای فیلم سوپر خارجی سکسی پرواز یک خلبان جوان ، بین پروازها در هتل ، خروس می خورد

Views: 1611
در طی نقل و انتقالات بین پروازهای در اتاق استراحت ، مباشرت با مشاعره بزرگ ، زمان خلبان جوان را روشن می کند تا بتواند در نردبان شغلی پیشرفت کند. اکنون او با مسافران کلاس اقتصاد پرواز می کند و خلبان هواپیمای کلاس تجاری را سوار می کند و باید خیلی سریع سوار هواپیما شود و برای این فیلم سوپر خارجی سکسی کار او کار دیگری خواهد کرد.