خزنده کوچک وسواس در سقف سکس ازکون خارجی ، آدم بی پروایی را بسیار ترساند و با او بارور شد

Views: 7991
دزدگیر و همراهش به خانه ای آمدند که به گفته همسایگان ، وسواس زندگی می کند و به طور انحصاری گوشت پوسیده حیوانات وحشی را می خورد که با بوی برادران فاسد سکس ازکون خارجی به حیاط او می آید. سرگردان در جستجوی این شرارت ، خانه را دیدند و هنگامی که او در امتداد سقف خزید ، اثری از ادرار را در پشت سر خود باقی گذاشت ، آنها را به شدت وحشت کرد ، اما اجرای آن خیلی دیر بود.