نامادری که وارد فیلم گاییدن خارجی خانه شد ، مقبره های وحشت زده را در وضعیت نامناسبی پیدا کرد

Views: 1378
مقبره های وحشت زده به محض شنیدن درب ورودی شروع به فیلم گاییدن خارجی کار کردند ، اما هنوز زمان لباس پوشیدن را نداشتند. نامادری دید که چه می کنند و بلافاصله به طرف آنها دویدند تا از پنهان شدن آنها جلوگیری شود ، خصوصاً به مرد جوان متورم. Drooling ، او بین آنها نشست و با این سؤال که ما چه کاری خواهیم کرد ، او نمی خواست به والدین خود گزارش دهد ، اما برای این کار او باید چیزی را ارائه دهد.