عروسی نوبت تازه ای سکس قشنگ خارجی به خود گرفت که دختر مست عروس با مردی روبرو روبرو شد

Views: 1564
عروسی توسط کل مزرعه جمعی جشن گرفته می شد ، عروس و داماد مدتهاست که از چوب هیزم مست شده بودند و به رودخانه می سکس قشنگ خارجی رفتند و برخی از مهمانان برای غوطه وری ماندند. اوج جشن زمانی متفاوت شد که یکی از دوستانش از داماد به طرف شلوار خود بلند شد. او شوکه شده است ، چشمانش را می بندد و نمی تواند آنچه اتفاق می افتد را درک کند ، اما وی لیوان بعدی را واژگون کرد و شروع به دیدن اوضاع در یک نور جدید کرد.