وبلاگ نویس مشهور ساشا Kievskaya سکس خارجی با اسب عضو اپراتور در Chernobyl Pripyat را بمکد

Views: 6875
Alexandra Kievskaya یک وبلاگ نویس مشهور است که با فیلمبرداری از ویدئویی در مورد پریپات متروکه واقع در چرنوبیل ، مشترکان خود را وحشت می کند. قاب هایی داریم که برای چشم غیر ضروری در نظر گرفته نشده اند. این او و اپراتور بودند که بعد از فیلم تصمیم گرفتند از اپراتور تشکر کنند و او را خوشحال کنند. و این روحانی فراموش کرد که سکس خارجی با اسب دوربین را خاموش کند و سپس به استودیو سوار شد ، جایی که وی یک دزد را پیدا کرد و رکوردی را در اینترنت به بیرون درز کرد.