پدر مورمون با پشتکار و تلاش برای سکس زن و مرد خارجی وارد کردن دختر عضو در الاغ ، او در برابر سرطان ایستاده و به آرامی لرزید

Views: 14195
مردم مورمون با سنن خود همیشه این بار از این دنیا نیامده اند ، در بعضی از خانواده ها چنین سکس زن و مرد خارجی روایتی وجود دارد که دوشیزگی باید پدر خود را به عنوان اولین مرد داشته باشد. او مهر و موم خود را با دقت می شکند و نشان می دهد که چگونه همسر آینده خود را راضی می کند ، اما این روند مقاربت فقط یک بار در طول زندگی اتفاق می افتد ، فرض بیشتر در نظر گرفته می شود یک گمراهی و یک گناه بزرگ است. و اگر خواستگارها درمورد این موضوع بدانند ، به احتمال زیاد او در دختران چنین است و در تمام زندگی او می گذرد.