یک راننده مینی بوس آلمانی در مقابل عبور مردم در این مسیر توپ مکیدن می بالد سکس بازی خارجی

Views: 2464
آلمانی در حال رانندگی در امتداد بزرگراه بود و شاهد رأی گیری شرموف بود ، متوقف شد و از كجا سوار شد تا وی را پیدا كند و دختر معلوم بود كه ظروف سرباز یا مسافر است و بدن خود را می فروشد ، اما چون سرد بود تصمیم گرفت با رانندگان سوار شود. من 500 روبل آلمانی به او پرداخت کردم و هنوز اجازه ندادم او را به سالن برسانم ، او گفت شما اینجا می خوردید. در حالی که شهروند مشغول انجام یک عمل از راه رفتن بود ، کلاه خود را برای یک لباس زیر گرم آماده می کرد ، شخص دستانش را تکان داد و انگشتش را به سکس بازی خارجی سمت پایین کشید ، مانند ، نگاه کنید ، مردم مرا مکیدند ، اما شما اینطور نیست.