کشاورز پیر سکس زن شوهر دار خارجی برده را برهنه مهار کرد و سوار قلاب خود شد و در مزرعه سوار شد

Views: 1778
پیرمرد در دوران بازنشستگی کاری نداشت ، او تمام زندگی خود را در جعل کار کرد ، انواع گیزموس را برای تراکتور سازی جعل کرد و چون پیر شد ، خود را به عنوان برده جوانی به خدمت گرفت. او به جای یک موجود خانگی سکس زن شوهر دار خارجی ، از آن به عنوان ابزاری برای فروش بازی های منحرف BDSM استفاده کرد ، یک حیاط بزرگ دارد و خوشحال می شود. امروز ، وی برده را به سمت ارابه مهار کرد و کلیتوریس را روی قلاب چسبیده به چوب دراز کشیده بین پاهایش قرار داد ، به طوری که هنگامی که او شروع به دویدن کرد ، قلاب حرکت کرد ، با وحشت در کلیتوریس ورم شده در حال حاضر ، تا اینکه به انتهای خود برسد زمینه ، او به احتمال زیاد به دلیل ارگاسم های متعدد به عقب خواهد کشید.