طراح رقص در شکافهای عکسهای سکسخارجی الاستیک سه بالرین در کف به صورت افقی قرار می گیرد

Views: 1396
سه بالله با نام تجاری جدید سعی می کنند به تنهایی هنر باله را تسلط بخشند ، اما این سریال نویس به آنها می آید و به مادیان می خندد و به کمبودهای آنها اشاره می کند. دختران بلافاصله متوجه اشتباه اصلی شدند ، آنها با یک یادداشت اشتباه آشنایی خود را با رهبر رقص آغاز کردند. زانو زدن در مقابل عکسهای سکسخارجی او باعث شد چشم توله سگ شود و هر سه آنها علاوه بر این ، خروس را با تخم می خوردند.