پس از نزاع با نامزد و عكس هاي سكسي خارجي مقاربت ، شریک تجاری Batina

Views: 1718
نزاع با داماد ، قهرمان را به گامی غیرقابل پیش بینی سوق داد. او به خانه والدینش بازگشت و در عوض با شریک پدری ملاقات کرد که در اتاق نشیمن منتظر او است. وقتی وارد شد و با خجالت کشیدن او را به دلیل خراش دادن تخمهایش به او خجالت زد ، سلام کرد. طرحی بلافاصله در ذهن من متولد شد ، وقتی دید یک قورباغه نیم لنگ که از شلوار خود بیرون می کشد ، شروع کرد به دم کردن دم خود در مقابل او. او برعكس نشسته و پایش را به پاها منتقل كرد ، آشكارا تلاش كرد تا روشن كند كه او را می خواهد. مردی فوراً فهمید ، عكس هاي سكسي خارجي او را به خودش دعوت کرد و با زمزمه سؤال کرد ، اما اگر بستگان زودتر برگردند و ما را بگیرند؟ جای نگرانی نیست ، ما به اتاق من می رویم و او را با کراوات می گیریم ، او مرا به اتاق خوابش برد. جایی که او شروع به باز کردن بند کرد ، آرزو داشت که منتظر آلت و کوچک نباشد. پیش بینی ناامید نشود ، سوسیس واقعاً ضخیم و کمی کج شروع به رشد کرد که به محض اینکه آن را در دستش گذاشت و سر را بوسید ، جلوی چشمان ما گرفت.