یک بلوند لاغر در الاغ را به عنوان مجازاتی برای سوپر فیلم سکسی خارجی رانندگی نادرست ، لکه دار کرد

Views: 1494
این بلوند لاغر تصمیم گرفت که تست رانندگی مقدماتی را برای پدر بگذارد ، اما افسوس ، همه چیز ناموفق بود ، اگرچه او بیش از دو ماه تحصیل کرد ، مادربزرگ پدرش را برای لباس از سوپر فیلم سکسی خارجی بین برد. حالا مجازاتش در انتظار اوست ، مرد عصبانی می شود و برای آنکه دلهره خود را بکشد ، دختر خود را در الاغ قرار می دهد ، به هیچ وجه به او افراط نکنید ، دختر آنقدر جیغ کشید که مادرش تقریباً آنها را آتش زد. از طبقه دوم