با دیک یا مادر خود از درب دور شوید و به من بگویید که سکس تپل خارجی از من جاسوسی می کنید

Views: 2119
ناپدری دختر دختر برهنه را در درب سکس تپل خارجی حمام تکان داد و به طور پنهانی به او نگاه کرد و سرانجام او را چرخاند ، دختر دزد را دید و شروع به ناله کرد ، پشت در مخفی شد. من تهدید کردم به مادرم خواهم گفت اگر او را نکوبد ، اما با فشار او آلت تناسلی خود را روی دهانه استراحت کرد و هنگامی که یک پیچ بزرگ را در تمام طول دید ، خودش بدون دانستن آن هیجان زده شد. حوله ای را روی زمین گذاشت و جلوی روی زانوانش افتاد و ادم را در دهانش گرفت. سه روز بعد ، خودش به رختخواب نزد او آمد و در حالی که هیچ مادر تسلیم او نشد.