او معلم جوان روسی را در خیابان پیاده کرد و او را به خانه برد تا لعنتی کند تماشای فیلم سکسی خارجی

Views: 1407
آن مرد به خانه رفت و دختر را با عینک دید ، آنقدر جدی به تبلیغات نگاه کرد که حتی متوجه نشد که چگونه پشت سرش خزش کرد و گفت سلام. چرخید و دید یک همسایه ، شاید چند سال از یک پسر بزرگتر ، با لباس متوسط ​​، که دستش را برای او می کشید تماشای فیلم سکسی خارجی ، برای یک دستشویی. او پس از یک مکالمه کوتاه ، او را برای تهیه چای با نان های چای به خانه خود دعوت کرد و او موافقت کرد ، زیرا خیابان خنک است ، اواخر پاییز ، و جالب است که ادامه گفتگو را انجام دهید ، زیرا واقعاً او را دوست داشت.