پسرم کمی شوکه شد وقتی پدر به عنوان هدیه برای فارغ التحصیلی از کالج نامادری جوان دانلود فیلم سکسی از سایت خارجی را لعنتی کرد.

Views: 33498
پسر پسر برای گفتگوی جدی پدر را به مطب دعوت كرد ، وقتی او را دانلود فیلم سکسی از سایت خارجی از قصد قرار دادن همسر جوان خود در زیر پسرش آگاه كرد ، آن مرد قبلاً آرزوهایش را با خوشحالی گاز گرفت. من مدت طولانی نمی توانستم باور داشته باشم و دائم می پرسیدم آیا او شوخی می کند و چرا چنین هدیه ای ، که مرد دستش را تکان داد و گفت ، این پسر شما برای فارغ التحصیلی عالی از دانشگاه است. وی خواست کمی صبر کند تا زمین را برای این عمل آماده کند و در حدود پنج دقیقه او را صدا زد ، در مقابل مرد جوان یک نامادری برهنه دراز کشیده به نیمکت دراز کشید.