نوازش ملایم با زبان در نزدیکی کلیتوریس کوچک ، که سر را از یک بیدمشک هنگام cunnilingus نشان می سکس کون گنده خارجی دهد

Views: 45359
این عکس بسیار نزدیک است ، به طوری که حتی می توانید فرآیندهای کوچک موهای تراشیده شده موی پوستی ، سوزش جزئی از تیغ و خود کلیتوریس را مشاهده کنید که سر را از روی شکم گیر می دهد. شریکی که cunnilingus انجام می دهد به خوبی می داند که چگونه و کجا لیس بزند ، زیرا خودش آن را دارد و به همین دلیل آسان است که جوجه را برای تشنج به پایان برسانیم ، در عرض چند دقیقه ارگاسم را از داخل خنجر پاشیده می کنید ، اما افسوس که ما تازه پیروز شدیم. آن را ببینید ، زیرا رکورد ختنه سکس کون گنده خارجی شده است.