پیرمردها یک و نیم هزار دلار به فرد پرداخت می کردند و اعضای خود را در یک کسکس خارجی مقعد قهوه ای مشخص می کردند

Views: 1705
گروه جنسیت, انجمن نوجوان
Domina کسکس خارجی
این دختر با لباس شب سیاه تقریباً برای ملاقات با دو پیرمرد که باید برای ورود او هزینه پرداخت می کردند ، اما پدربزرگ ها کمی بیشتر داد و پیشنهاد کردند که مشاعره کسکس خارجی نشان دهد. او با جسورانه بلافاصله ناامید شد و به نوبه خود برای چنین مبلغی نه تنها از دست دادن یک عضله ، بلکه با غنیمت برای همه در یک عضو نشست.