یک ژنرال سختگیر به یک پیشخوان سکس ها خارجی مست در آشغال و او را مجبور به پوشیدن لباس نظامی کرد

Views: 1231
گروه جنسیت, انجمن نوجوان
جاسوس سکس ها خارجی
خانم یک سبک زندگی هوشیار داشت و ژنرال از چنین رفتاری خسته شد ، یک بار در اواسط شب او را از رختخواب بلند کرد و او را مجبور کرد که مانند یک کادوپوش در مقابل او لباس بپوشد. در خیابان سکس ها خارجی ساعت چهارم شب است ، او بوخیمایا از کف فشرده می شود و آواز جنگی را با صدای بلند می خواند ، و مرد به طرز خطرناکی دستورات بعدی را می دهد. شب بعد ، همان داستان ، دختر در شوک و هیستری سعی کرد صدای او را برای بابا بالا ببرد ، اما یک پیشخوان قدرتمند به دست آورد ، بنابراین او نیز مجبور شد با استفاده از برخی زباله ها حرامزاده را مکش کند.